Revision Valmennus Oy

Panosta hyvinvointiin
se on paras päätöksesi 

Yrityksen missio

 

Missiomme on auttaa ihmisiä saamaan täyden potentiaalinsa käyttöönsä. Toteutamme tätä missiota tarjoamalla asiantuntijapalveluita, koulutuksia ja valmennuksia yksityishenkilöille sekä ihmisten parissa ja johtotehtävissä työskenteleville. Räätälöimme palvelumme aina täysin yksilöllisesti tilanteen vaatimalla tavalla. Autamme Sinut irti muoteista joissa ehkä nyt olet tai toimit ja tarjoamme tilalle näkökulman vapaudesta toimia täysin omien arvojesi mukaisesti. Palveluidemme avulla saat tukea omaan hyvinvointiisi tai vahvistusta omalle asiantuntijuudellesi, jotta voit työssäsi edistää yhä paremmin asiakkaiden tai työntekijöiden hyvinvointia. Parhaassa tapauksessa hyödyt palveluistamme sekä henkilökohtaisessa elämässäsi että ammatillisesti!

 

Hyvinvointiin panostaminen on inhimillinen investointi, jolla on moninaiset, kauaskantoiset seuraukset. Oman potentiaalin tunnistaminen ja käyttäminen on jokaisen ihmisen oikeus ja merkittävä hyvinvoinnin lähde. Erilaisissa organisaatioissa ja asiakassuhteissa potentiaalien käyttöön ottaminen tuottaa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia monilla tasoilla. Uskomme, että hyvinvointi ja taloudellinen menestys ovat mahdollisia yhtäaikaisesti kaikkialla.

­

Teemulla on 20 vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä, korkeatasoisesta johtamistutkimuksesta, ohjaus- ja esimiestyöstä. Hänen valmennustyönsä hyödyntää vankkaa teoriaosaamista, mutta se perustuu ennen kaikkea ihmisten ja tilanteiden aitoon kohtaamiseen, kykyyn ymmärtää tilanteita useista näkökulmista ja haluun löytää asioihin uudenlaisia, monipuolisesti inspiroivia ja vaikuttavia ratkaisuja. Teemulla on kokemusta vaativien, mutta tässä ajassa erittäin relevanttien ongelmien ratkomisesta, esimerkiksi talouden ja hyvinvoinnin yhdistämisestä, ympäristövaikutusten ja talouden yhteen nivomisesta ja esimerkiksi tekoälyn ja sosiaalitieteiden näkökulmien yhteen saattamisesta. Teemu on helposti lähestyttävä ja ymmärtävä. Hänellä ei ole valmiita vastauksia, vaan halu ja kyky löytää haasteiden ydin sekä monipuolinen työkalupakki niihin tarttumiseksi. Syvällinen paneutuminen asioihin auttaa löytämään ratkaisuja lähempää tai kauempaa, kohti laajaa vaikuttavuutta ja inhimillistä hyvinvointia. Jos sinusta tuntuu, että tavallinen konsultti ei osaa auttaa ongelmassasi, tulit oikeaan paikkaan!

 

Lue tarkemmin LinkedIn-profiilista ja luo kontakti

 

Katso Teemun juhlauento: Miten tuetaan menestystä?

Teemu Laine

Ymmärryksestä tekoihin

 

Professori, TkT

Tuotantotalouden DI

Suur- ja sijaisperheen isä

Sähköposti

info@revisionvalmennus.fi

Sanna Laine

Mahdollistaja

 

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Laillistettu sosiaalityöntekijä

Suur- ja sijaisperheen äiti

Sannan asiantuntijuus on rakentunut varsin monipuolisesti elämänkokemuksen, työkokemuksen ja monipuolisen koulutuksen muodostamana. Sanna haluaa aina oppia lisää, kasvaa ihmisenä ja auttaa kaikella kertyneellä tiedollaan myös muita. Sanna onkin työskennellyt hyvin monipuolisissa asiakastyön tehtävissä lasten, perheiden ja mielenterveystyön saralla sekä lähihoitajana että sosiaalityöntekijänä, mutta myös tuki- ja sijaisperheen äitinä. Sanna on työskennellyt myös tutkimus- ja opetustyössä ja valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa. Sanna on elämänmyönteinen, rohkea ja sinnikäs multitaskaaja, joka aina tavoittelee jotakin suurempaa hyvää. Sanna on itsekin selvinnyt varsin vaikeista kokemuksistaan ja kääntänyt ne eteenpäin vieväksi voimaksi. Ne ovat motivoineet Sannaa hakemaan tietoa ja opiskelmaan ja soveltamaan kaikkea kertynyttä tietoa paitsi omaan elämäänsä myös asiakkaiden hyväksi. Sanna onkin kokemustensa pohjalta toiminut myös koulutettuna kokemusasiantuntijana, luennoiden runsaasti psyykkisestä traumasta, ylisukupolvisuudesta ja väkivaltakokemuksista selviytymisestä jo ennen sosiaalityöntekijäksi valmistumistaan. Nykyään oma kokemustausta kulkee mukana monipuolisena työkaluna ja ideavarantona, josta on loputtomasti ammennettavaa sekä koulutuksissa että valmennustyössä. Sanna on hyvin pidetty ja kokenut kouluttaja ja myötätuntoinen, eteenpäin kannustava valmentaja. 

 

Lue tarkemmin LinkedIn-profiilista ja luo kontakti

 

Y-tunnus 3141522-5

Yrityksemme asiantuntijat

Teemu Laine

Sanna Laine