Revision Valmennus Oy

Panosta hyvinvointiin
se on paras päätöksesi 

 

Valmennuksessa keskitytään esimerkiksi seuraaviin asioihin,

tapauskohtaisin painotuksin:

 

  • Nykyisen tilanteen todellisen haasteen tunnistaminen systemaattisella, ihmisläheisellä otteella. Lähtökohtana on aina asioiden todellinen tila suhteessa osallisten ja toiminnan laajempiin tavoitteisiin.
  • Kehitystavoitteiden ja toimenpiteiden tunnistaminen, arviointi ja priorisointi monipuolisilla kriteereillä.
  • Valittujen toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. Vaikutusten arviointi ja seuranta.

 

Valmennus voi koskea muun muassa seuraavia teemoja:

 

Valmennus on aina yksilöllistä ja nojaa tapauskohtaiseen tarpeeseen – todellisen haasteen tunnistamiseen ja ratkaisemiseen:

  • Johtoryhmän työskentely, roolit, vastuut, toimenkuvat
  • Todelliset arvot ohjaamassa organisaation toimintaa
  • Tavoitteiden tunnistaminen, asettaminen, mittarointi ja seuranta osana organisaatiokulttuuria
  • Organisaation taloudellisen menestymisen olemus, toiminta ja menestymiseen vaikuttaminen
  • Henkilöstön rooli yrityksen taloudellisessa menestyksessä kestävällä tavalla
  • Prosessimaisen toiminnan edut ja sudenkuopat: ”jonkun pitäisi tehdä jotain”

 

Tartu perimmäisiin haasteisiin, menesty yli odotusten

Autamme yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa työskenteleviä esimiehiä, asiantuntijoita, muita organisaation jäseniä tai esimerkiksi koko johtoryhmää kehittymään ja kehittämään toimintaansa. Teemu Laineen asiantuntijuuteen perustuva valmennus skaalautuu yksilövalmennuksesta laajoihin kehitysohjelmiin. Alkusysäyksenä toimii vapaamuotoinen yhteydenottosi. Sinun ei tarvitse kertoa tai edes tunnistaa perimmäistä haastettasi kattavasti ennen yhteydenottoa

Hinnat:

Valmennuksen hinta skaalautuu organisaation, osallisten henkilöiden ja valmennuksen keston mukaisesti. Valmennus sisältää alkukartoituksen ja erikseen sovittavat jatkotoimet.

 

Alkukartoituksen hinnat alkaen

300€ yksilövalmennus

800€ organisaatiovalmennus

 

Alkukartoitus sisältää 2h aloitustapaamisen, tässä esiin nousevan aineiston analysoinnin ja alustavan ehdotuksen seuraavista toimenpiteistä. Organisaatiovalmennuksessa tapaamiseen voi osallistua jopa 5 keskeistä kehittämiskohteeseen liittyvää henkilöä.

Johtotehtävissä työskenteleville

Sähköpostiosoite:

sanna.laine@revisionvalmennus.fi

Y-tunnus 3141522-5