Revision Valmennus Oy

Panosta hyvinvointiin
se on paras päätöksesi 

 

Sanna Laineen erityistä osaamisalaa on

 

  • lapsuudessa koettu henkinen kaltoinkohtelu sekä muu kaltoinkohtelu
  • psyykkinen trauma ja siitä toipuminen
  • ylisukupolvisuus, ylisukupolvisen trauman arvioiminen läheissijoitusprosessissa
  • perhe ja sukupolvisuhteet sekä niihin liittyvät haasteet ja niiden ratkaiseminen
  • Omat henkiökohtaiset kokemukset ammatillisena voimavarana
  • Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen asiakas- ja kehittämistyössä

 

Näiden ammattilaisille kohdistettujen koulutusten lisäksi tarjolla konsultointipalveluja asiakastapausten käsittelyn ja päätöksenteon tueksi sekä erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

­

Ymmärryksestä vaikuttavaan asiakastyöhön

Asiakastyötä tekeville

Tarjoamme koulutuksia, työpajoja ja konsultointipalveluja sosiaali- terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä muille ihmisten parissa työskenteleville. Tutkimusperustaisissa koulutuksissa käytetään runsaasti konkreettisia käytännön esimerkkejä elävöittämään esitystä ja syventämään aiheeseen liittyvää ymmärrystä. Koulutukseen voidaan halutessa yhdistää työpajatyöskentelyä tai organisaation oman casen käsittelyä. Sanna on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia jo vuodesta 2012 alkaen. 

Hinnat:

 

Konsultointipalvelu puhelimitse, sähköpostilla tai verkkotapaamisella 100€ (1 h)

 

Muut hinnat sovitaan tilanteen mukaan.

 

Sähköpostiosoite:

sanna.laine@revisionvalmennus.fi

Y-tunnus 3141522-5

Tietoa kouluttajasta

 

Sanna Laine on väitöskirjatutkija ja laillistettu sosiaalityöntekijä YTM sekä sijaisvanhempi. Sannan asiantuntijuus on rakentunut jo kandidaatin tutkinnosta lähtien koko opintojen ajan systemaattisesti ylisukupolvisuuden ja trauman ympärille. Kaltoinkohtelukysymykset, oman kokemuksen hyödyntäminen ja vaikeuksien kääntäminen voimavaraksi ovat myös Sannan tekeillä olevan väitöskirjan ytimessä. Sannan väitöskirja käsittelee lapsuudessa omien vanhempien taholta koettua henkistä kaltoinkohtelua. Lapsuudessa vanhempien taholta koettu henkinen kaltoinkohtelu voi vaikuttaa monin tavoin siihen, miten henkilö kokee myöhemmin suhteensa lapsiinsa ja omiin vanhempiinsa. Tutkimuksessa selvitetään, miten henkinen kaltoinkohtelu ja sen värittämät sukupolvien väliset suhteet koetaan, tehdään itselle ymmärrettäväksi ja eletään todeksi sekä lapsen, että vanhemman positioissa. Tutkimus on teoriapohjaltaan monitieteinen, yhdistäen perheisiin ja sukupolviin keskittyvää tutkimusta traumatutkimukseen. Tutkimus tekee näkyväksi myös yksilöiden keinoja, joilla koettuun kaltoinkohteluun sekä ylisukupolvisiin haasteisiin on pyritty vaikuttamaan. Tutkimus tuottaa siten runsaasti uutta ja ajankohtaista tietoa yksilöiden ja palveluverkoston kehittämisen tueksi.  Tutkimus on tällä hetkellä analyysivaiheessa. Voit seurata pistemäisiä pohdintoja tutkimusaineistosta jo nyt FB-sivullamme tai Instagram-tilillämme. Klikkaa itsesi seuraajaksi niin saat tiedon aina tuoreeltaan.

Jos sivun asetukset menevät sekaisin, ole hyvä ja vaihda käyttämääsi selainta niin vika korjaantuu. Kiitos paljon.